Taaak

12 tekstów – auto­rem jest Taaak.

Od­chodzę od zmysłów gdyż nas­ta­piła różni­ca charakterów... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2018, 17:13

Nie biję się z myśla­mi, gdyż mi wi­no uderzyło do głowy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2017, 11:21

Każde "tak" i kaz­de "nie" jest mo­je, cho­ciaż mi­lony ludzi wy­powie­działo je prze­de mną... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 maja 2017, 17:07

Tęskno­ta jest bólem, który wy­pełnia pustkę... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2017, 15:07

Gdy za­kochasz się w kimś przez In­ternet to nie po­może Ci wy­gaszacz ekranu... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 maja 2017, 20:04

Kocha się za nic,a ja mam ty­le do zaoferowania...

;))) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 listopada 2016, 11:54

Każdy ma swo­je nieumyślenia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2016, 18:28

Idziemy nap­rzód ku swo­jemu końcowi... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2016, 18:26

Uczu­cia nie są ma­terial­ne, ale je widać... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 października 2016, 17:44

W moich stro­nach życie pisze poezja... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 października 2016, 01:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Taaak

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność

13 marca 2018, 17:13Taaak do­dał no­wy tek­st Odchodzę od zmysłów gdyż [...]

9 maja 2017, 15:51Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 15:49Taaak sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 15:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 15:47Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 15:45Taaak sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 14:55Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie biję się z [...]

9 maja 2017, 14:22Taaak sko­men­to­wał tek­st Kobieta, ko­biecie, ko­bietą. zna­ne i [...]

9 maja 2017, 11:27Taaak sko­men­to­wał tek­st Często mil­cze­nie wychodzi człowieko­wi [...]

8 maja 2017, 22:40Taaak sko­men­to­wał tek­st Tęsknota jest bólem, który [...]